Zdravlje creva u ranom životnom dobu: Posledice i tretman gastrointestinalnih poremećaja Back

Vodiči „Essential Knowledge Briefing”, pod nazivom „Zdravlje creva u ranom životnom dobu” razmatraju zdravlje creva tokom prvih 1000 dana života, što predstavlja ključni period ljudskog razvoja tokom kojeg se postavljaju temelji budućeg zdravlja i blagostanja. Ova kratka uputstva su posebno osmišljena za zdravstvene radnike koji rade sa decom i njihovim negovateljima.

Druga knjiga, „Posledice i tretman gastrointestinalnih poremećaja”, pruža najnovije podatke koji se tiču učestalosti, uzroka, uticaja, dijagnoze i tretmana najčešćih funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja u trudnoći i ranom detinjstvu.

Da biste preuzeli ovaj „Essential Knowledge Briefing” (EKB) vodič, kliknite na dugme „Preuzmi” u nastavku i sledite linkove do verzije za srpski (Serbian) ovog „EKB” vodiča.